Kristians hjertesukk

Resultatet av workshopen “Siting choreography in the landscape”, ble for min del en videodokumentasjon av Skur 28 (hvor vi har hatt residens) med et action kamera. Jeg har dokumentert rommene i huset gjennom bevegelse og dans, samt brukt “foundobjects” til å skrive spørsmål knyttet til koreografi som et utvidet begrep. Lydbildet som oppstår ved bruk av toalettet i Skur 28 er også dokumentert og lagt til filmen.

God fornøyelse

Kristian