Nytt seminar i rekken “Koreografer for fremtiden”

Temaet denne gangen er Koreografi og produksjon, og foregår 28.mars.

Tid: fredag 28.mars kl 10-15

Sted: Styrerommet (bak Kantinen), Kunsthøgskolen i Oslo

Seminaret ønsker å belyse hvordan et kunstneriske prosjekt er satt sammen av en praktisk organisering og hvilke konsekvenser denne organiseringa gir for det kunstneriske prosjektet. Seminaret inviterer til en diskusjon om hva som skjer med kunsten når den skapes og vises i andre kontekster og hvordan refleksjonen rundt produksjonsvilkår kan være med å påvirke hvilken kunst som blir skapt.

Inviterte innledere:

Per-Gunnar Eeg-Tverbakk er en norsk kunstner og kurator som disputerte i 2012 med prosjektet “Rom for innblanding” ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tverrbakk var med å starte opp Kunsthall Oslo og har kuratert galleriutstillinger, biennaler og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Hooman Sharifi og Ida Gudbrandsen.
Sharifi er kunstnerisk leder og koreograf for Impure Company. Gudbrandsen var ansatt som produsent frem til ho starta som medskapande utøver i kompaniet i 2011. Impure Company produserer scenekunst som vises nasjonalt og internasjonalt. I 2013 arbeidet de med “Once upon a time country” under Høstutstillingen i Oslo.

Henriette Pedersen og Morten Kippe.
Pedersen er koreograf og arbeider et sted mellom teater, dans og visuell kunst. Kippe er utdannet cand. mag i kunsthistorie og har arbeidet som produsent innenfor det frie scenekusntfeltet i Norge og Tyskland. Sammen med flere samarbeidspartnere åpnet de dørene til et atlier på Kunstnernes Hus fra okt 2013 til feb 2014 for prosjektet “Das Nebelmeer”, andre del av triologien “Riding Romance”.

Påmelding i tiden 12. til  23. mars HER. Begrenset antall plasser.

Velkommen!

Seminarium #2

From 29-30 January 2014 the Academy of Dance opens its doors for Seminarium#2, Art and Dance, body and movement, a two-day open seminar organised by Dansedyrkene in co-operation with the Acadmey of Dance and  Oslo National Academy of the Arts.

The aim is to create an artistic space where participants discuss and highlight how dance and movement are brought into play in time and epoch; how they both emerge from-  and enter traditions.

Presenters include; MA choreography students Anne Kathrine Fallmyr and Heidi Jessen, Kari Anne Bjerkestrand, Mia Habib, Lisa Nøttseter, Marie Bergby Handeland, Anne-Linn Akselsen, Venke 
Marie 
Sortland, Ina 
Coll
 Kjølmoen and 
Hanna Gjermundrød, Cecilie Sleppen Ålskog and Astrid Groseth, and Elizabeth Svarstad.

Plenum conversations led by Anette Therese Pettersen og Hild Borchgrevink follow the artists’ presentations. The language for the seminar is Norwegian.